Eğitim İş Samsun Şubesi
 
LAİKLİK ÖZGÜRLÜKTÜR! ASLA TAVİZ VERİLEMEZ.

LAİKLİK ÖZGÜRLÜKTÜR! ASLA TAVİZ VERİLEMEZ.

06 Şubat 2019 21:01 | 1254 kez okundu

LAİKLİK ÖZGÜRLÜKTÜR! ASLA TAVİZ VERİLEMEZ.

 

Bundan tam 82 yıl önce 5 Şubat 1937’de Anayasa’ya laiklik ilkesi eklenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olarak tanımlanmıştır.

“Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli devrimlerindin birisi laikliktir.

Ulusumuzu çağdaş düşünce sistemi ve evrensel bakış açısına kavuşturan Atatürk devrimlerinin büyük bölümü laik devlet düzenine geçilmesiyle sağlanabilmiştir.

İnsanların inançlarına saygı gösterilmesi gerektiğini savunan Eğitim-İş, Atatürk’ün söz konusu tanımını benimsemiştir ve devlet yönetiminde inançların öne çıkmasına karşıdır.

Türkiye Cumhuriyeti'ne demokratik, sosyal hukuk devleti olma özelliği kazandıran laiklik, her dine ve mezhebe bağlı bireylerin eşit haklara sahip olduğu, insan haklarına saygılı bir toplum düzeni gerektirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumları ve kuralları, dine, etnisiteye göre değil, laiklik ilkesine göre şekillenmiştir ve bu yapı korunmalıdır.

      Ancak bugün siyasi iktidar tarafından yapılan düzenleme ve uygulamalar ile cumhuriyet devrimlerinin temeli olan laiklik ilkesine büyük darbe vurulmuştur.

     Son yıllarda hızla içi boşaltılarak değiştirilen müfredatlar, hazırlanan programlar ve kitaplar bilimsellikten uzak, çağdaş ve laik ölçütlerden yoksundur. Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları arasında, akılcı ve bilimsel düşünen, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişiliği gelişmiş, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmek; yer almaktadır. Ancak siyasi iktidar yeni uygulamaları ile öğrenciler cemaatlerin ve tarikatların kucağına itilerek çağdaş, bilimsel, akılcı, laik eğitim sistemi bitirilmiştir.

    Anayasa’dan, aralarında Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın da bulunduğu “Devrim Kanunları”nı kaldırmayı amaçlayan siyasi iktidar, karma eğitime son verme amacını gerçekleştirmek için adım adım ilerlemektedir. Karma eğitime son verilmesine yönelik uygulamalar ile birçok okulda öğrenciler kız erkek ayrı sınıflarda eğitim görmekte ve öğretmenler odaları bile ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Eğitim-İş, tüzüğümüzde de belirtildiği üzere, Atatürk ilke ve devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik ilkesi üzerinde yükseldiğinin bilinciyle, laiklik ilkesinin korunmasına büyük önem verir. Kişilerin inanç ve vicdan özgürlüklerini savunurken, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanmalarını ya da baskı altına alınmalarını da kabul edilemez bulur. Bu nedenle de ülkede yaşayan herkesin çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, eşit, parasız ve nitelikli eğitim hakkı olduğunu savunur ve bu hakkın yaşama geçirilmesi için mücadele eder. Ortadoğu coğrafyasına bakarak, laikliğin olmadığı bu coğrafyaya yaşanılanlardan ders alınarak bu anlayışın sahiplerine halkımız itibar etmemelidir.

Eğitim İş olarak; Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, ülke bütünlüğüne, laik, bilimsel, demokratik, eşitlikçi ve parasız eğitime sahip çıkmaya devam edeceğiz ve bu kararlılıktan asla vazgeçmeyeceğiz.

(0) Yorum

Güvenlik * Ad Soyad

Son Yorumlananlar