Eğitim İş Samsun Şubesi
 
1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ!!!

1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ!!!

30 Nisan 2018 12:17 | 804 kez okundu

      1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ!!!

 

       İşimiz, ekmeğimiz, alın terimiz, ülkemiz için, insanca bir yaşam, demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye için alanlardayız.

İşçilerin haftanın 6 günü, günde 12 saat çalıştırılmasına karşı, haftada 5 gün, günde 8 saat çalışma talebiyle ABD’de başlattığı grev ve eylemlerde yüzlerce işçinin işten atılma ve öldürülmesi üzerine bütün dünyada 1890 yılından bu yana 1 Mayıs “Uluslararası İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak kutlanmaktadır.  

Ülkemizde yaşanmakta olan işsizlik sorununu gündeme getirmek için, yüz binlerce üniversite mezunu işsiz gençlerimizin sesi olmak için, ekonomik güçlük içinde yaşamını sürdürmeye çalışan emeklilerimiz için, esnaf ve dar gelirlilerimiz sorunlarının çözümü için, bütün Türkiye’de ve Samsun’da alanlardayız.

Ülkemizin ve Cumhuriyet’imizin birikimleri ve kurumları 16 yıllık AKP iktidarı döneminde özelleştirme adı altında yağmalanmakta ve talan edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayisi, ticareti, ulaşımı, limanları, petrolleri, kentleri, turizmi, tersaneleri ve bankaları; yani nesi var nesi yoksa hepsi, çeşitli yasal düzenlemelerle, yerli ve yabancı sermayeye yok pahasına bir-bir satılmaktadır.

Ülkemizdeki yanlış ekonomi politikaları sonucunda ; on binlerce esnaf kepenk kapatmakta binlerce fabrikada üretim durma noktasına gelmektedir. Ülkedeki ekonomik veriler her geçen gün kötüye gitmektedir. İşsizlik çift haneli rakamlarda ilerlemekte ve çığ gibi büyümektedir. Ekonominin kötü gidişatı durdurulamamaktadır.

Eğitimi ve sağlığı tamamen ‘piyasacı” bir bakış açısıyla yönetmeye çalışan siyasal iktidar; eğitim ve sağlıkta başta olmak üzere toplumsal yaşamın hemen her alanında müşteri odaklı yaklaşım sergileyerek bu alanları parayla alınıp satılan niteliksizleştirmeye tabi kılmıştır. Eğitimde ve sağlıkta yaşanan ticarileştirme ve özelleştirme sonucunda ortaya çıkan uygulama bir çöküntü yaratmıştır. 

Kamu emekçilerinin iş güvencesinin elinden alınmak istenmesi, taşeronlaştırmanın, esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması, işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının giderek ağırlaşmasına yönelik yasal düzenlemeler ve atılan fiili adımlar sürmektedir.

Birleşik Kamu-İş olarak; kamu çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıracak, kamusal hizmetleri ticarileştirip, özelleştirecek girişimlere karşı hükümeti uyarıyoruz. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.

Sermaye güdümlü iktidarlar eliyle, ülkemizdeki emeğin sömürülmesi düzenine, emekçilerin “Birlik, mücadele ve dayanışma” ruhuyla karşı koyulacağına inanıyoruz. Bu mücadele kazanıldığında;

-Emekçi alın terinin karşılığını alacaktır.

-Yoksulluk ve işsizlik yok edilecektir.

-Hakça bir paylaşım düzeni kurulacaktır.

-Herkes için güvenceli bir iş, herkes için insanca yaşam hakkı sağlanacaktır.

-Cumhuriyetin laik, demokratik eğitim politikaları yaşama geçirilecektir. 

-Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bizlere emanet ettiği çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyet daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır. 

Bütün emekçiler temel hakları ve ekonomik talepleri için birleştiğinde, daha adil ve özgür bir dünyanın kurulacağını, emeğimizi sömürenlerin ise “bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gideceklerini” ve “bu güzelim memlekette hürriyetin en şanlı elbisesiyle elini kolunu sallaya-sallaya dolaşacağını” biliyoruz.

Birleşik Kamu- İş olarak emeğimiz ve iş güvencemize sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta ülkedeki tüm alanlarda olacağız.

Yaşasın Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü

Yaşasın 1 Mayıs!!

 

(0) Yorum

Güvenlik * Ad Soyad

Son Yorumlananlar