Eitim ン Samsun ゙ubesi
 
LAンK TワRKンYE誰ンN TEMELン 3 MART DEVRンM YASALARIDIR.

LAンK TワRKンYE誰ンN TEMELン 3 MART DEVRンM YASALARIDIR.

03 Mart 2018 08:05 | 668 kez okundu

LAンK TÜRKンYE’NンN TEMELン 3 MART DEVRンM YASALARIDIR.

 

Bugün 3 Mart 1924 tarihinde çkarlan üç devrim yasasnn 94. yl dönümünü kutluyoruz. TBMM’de kabul edilen üç devrim yasas ile Türkiye Cumhuriyetini dier ンslam devletlerinden ayran en önemli kimlii olan laikliin temeli atlmtr. Cumhuriyetin devrim yasalar; ülkemizi ンslam corafyasnda, Ortadou da, üçüncü dünya ülkeleri arasnda ve bölgesinde önder ülke haline getirmitir.

29 Ekim 1923’de Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetin devrimci kadrolar, modern Türkiye Cumhuriyetini kurarak tarihe isimlerini altn harflerle yazdrmlardr.

Emperyalizme kar verdikleri ve kazandklar ulusal kurtulu sava ile de bütün mazlum milletlere örnek olmulardr. Atatürk ve Cumhuriyetin kurucu kadrolar modern Türkiye yolunda yaplan bütün deiiklikleri meclis iradesine dayanarak yapmlardr. gerek sava zamannda, gerekse devrimlerin yapld zamanlarda bütün deiiklikler Meclis’te yaplan görümeler sonrasnda gerçeklemitir. O dönemde Meclis’te says az olan muhalefet bile yaplan bütün deiikliklerle ilgili söz söyleyebilmitir. Günümüzde ise Meclis ilevsiz hale getirilmi,eski gücünü kaybetmitir.

        

  3 Mart 1924 tarihinde TBMM'de kabul edilen üç büyük devrim yasas ; 

         1- ゙er’iye ve Evkaf (Din ve Vakflar) ve Erkan- Harbiye (Genel Kurmay)  bakanlklarnn kaldrlmas,              

2- Tevhid-i Tedrisat (Öretim Birlii) kanunun kabulü, 

3-  Halifeliin Kaldrlmasdr.

     Bu “3 Devrim Yasas” ile birlikte, Cumhuriyetin temel nitelikleri, özellikle laik nitelikleri ortaya çkmaya balamtr. Sbyan mektepleri, medreseler ve din kurallarn esas alan bir eitim sisteminin yerine akla ve bilime dayal, çadbir eitim sistemin temelleri atlmtr.

 

Ne yazktr ki o günden 94 yl sonra çkarlan eitim yasalar, eitim müfredat, zorunlu din dersleri,sbyan mektepleri ve özel okullar ile eitim tekrar çok bal hale getirilmitir.

Eitim kurumlarnn içerisine sokulan FETÖ eitim kurumlar eliyle ülkemiz büyük bir felaketin eiinden döndüü bilindii halde; birçok cemaat ve tarikat yine çeitli adlar altnda yurtlar açarak,okullarmzda faaliyetlerini devam ettirmektedir.Bugün bu tehlikeyi gören öretmenlerimiz ,eitimcilerimiz ve eitim sendikalar basn açklamalar ile sesini duyurmaya çalmaktadr.O arada eitimde geriye gidiimiz ve baarszlmz artarak devam etmektedir.

 

Çözüm eitim öretim birliindedir. Çözüm,laik bilimsel eitimdedir.Cumhuriyetin laik bilimsel eitimi içinde; dini eitimde vardr, felsefe eitimi de vardr. Sanat eitimi,fen eitimi,spor eitimi, dil eitimi ve matematik eitimi de vardr.Uygulamal eitimin örnekleri de vardr. Köye Enstitüleri gibbaarl bir eitim modelimiz de  vardr. Ancak,ülkemizde üretimden kopuk ezberci ve snava endeksli bir eitim sistemi ile gençlerimiz gelecei yok edilmektedir.

Birleik Kamu-ン Konfederasyonu olarak; Türkiye Cumhuriyeti’ne, ülkemize, ulusumuza, birliimize ve bütünlüümüze yönelik saldrlar tpk geçmite olduu gibi bugün de devam ettiinin farkndayz. Ancak onlarn bilmedii aydnla kar tarihin hiçbir döneminde karanlk güçler baarl olmamtr. Türk Ulusu, Mustafa Kemal Atatürk öncülüünde Tam Bamsz, Demokratik ve Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini att gibi cumhuriyete, demokrasiye, devrimlerine sahip çkmaya devam edecektir.. (03.03.2018)

(0) Yorum

Gvenlik * Ad Soyad

Son Yorumlananlar