Eğitim İş Samsun Şubesi
 
     İNSANCA YAŞAMAK, EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN, ALANLARDA OLACAĞIZ.

İNSANCA YAŞAMAK, EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN, ALANLARDA OLACAĞIZ.

02 Mayıs 2019 08:56 | 1199 kez okundu

     İNSANCA YAŞAMAK, EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN, ALANLARDA OLACAĞIZ.

   1 Mayıs, 1890 yılından bu yana, işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarını savunmak ve insanca yaşayabileceğimiz yeni haklar için alanlara çıktığı, birlik, mücadele ve dayanışma duygularını en somut şekilde alanlara yansıttığı bir gün olarak tüm ülkelerde kutlanmaktadır.

           Cumhuriyetin kuruluşunun ve bağımsızlık mücadelesinin 100. Yılında farklı sendikalar ve konfederasyonlar aynı şehirde farlı alanlarda 1 Mayısı kutlayacak. TÜRKİYE KAMU-SEN Kurtuluş iskelesinde,TÜRK-İŞ, KESK, DİSK ve diğer sendikal cumhuriyet meydanında olacaklar. Biz arzu ederdik ki bu birlik dayanışma ruhu bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun’da bir arada olabilseydi. Birleşik KAMU-İŞ olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Samsun Cumhuriyet meydanında bütün kamu emekçilerinin birlikte kutladığı 1Mayıs emek ve dayanışma gününü aynı coşkuyla kutlayacağız

  Bundan sonraki yıllarda kamu emekçilerinin, dar gelirli yurttaşlarımızın, işsiz gençlerimizin sesi olmaya devam etmek için, aynı alanlarda birlikte olmak için,  Birleşik KAMU-İŞ’e bağlı sendikalar olarak mücadelemizi devam ettireceğiz.

     Türkiye’de mevcut siyasi iktidar dönemi emekçiler açısından en büyük hak kayıplarının yaşandığı dönem olarak tarihe geçmiştir. Ülkenin en değerli ve stratejik kaynakları özelleştirmeler yoluyla uluslararası ve yerli sermayeye değerinin çok altında peşkeş çekilmiştir. Esnek ve güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma uygulamaları hızla yaygınlaşıp, kitlesel işten çıkarmalar sürerken, düşük ücret ve maaş artışlarının dayatıldığı, emeğe yönelik saldırıların çok yönlü olarak hayata geçirildiği bir süreç yaşanmıştır.

    İşçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını gerileten sermaye yanlısı siyasal, ekonomik ve sosyal politikalar, rejim değişikliği sürecinde hız kazanmıştır. OHAL bahanesiyle grevlerin yasaklandığı, sendikal hak ve özgürlüklerin yok edildiği, her türden hak arama yönteminin baskı altında alındığı, bir ortamda emek sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını korumak ve geliştirmek oldukça zorlaştırılmıştır.

     Oysa demokrasinin en önemli ölçütü, emekçilerin hakları için özgürce örgütlenebilmeleri, kendi geleceklerine ait kararları alabilmeleridir. Sendikasız demokrasi; grevsiz ve toplu sözleşmesiz sendika olmaz. Türkiye ise dünyada, sendikal hakların en yoğun biçimde ihlal edildiği ülkeler arasındadır.

     Yapılması gereken İLO koşullarına uygun, anti demokratik maddelerden arınmış, çalışanların demokratik, meşru eylem ve etkinliklerini engellemeyen, içerisinde “grev ve toplu sözleşme” olan bir sendika yasasının çıkarılmasıdır

       ITUC’un raporunda, Türkiye, Kamboçya, Hindistan ve İran gibi ülkelerle birlikte çalışanlar için en kötü on ülke sıralamasında yer almıştır.

     Emekçiler verimlilik ve milli gelir artışından payını alamamaktadır. Bu nedenle de gelir dağılımı ülkemizde oldukça bozuktur. Nüfusun en düşük gelir grubunu oluşturan yüzde 20’lik diliminin milli gelirden aldığı pay yüzde 6’dır. Buna karşın nüfusun en yüksek yüzde 20’lik grubunun milli gelirden aldığı pay ise yüzde 46’dır.

      İşsiz sayısının 7 milyonu aştığı bir ülkede, tek kişinin ağzından çıkan sözle, işsizlik fonundaki paraların işverenleri ve bankaları kurtarmak için kullanılması, dar gelirlinin vergi yükü altında ezilmesi, kıdem tazminatına göz koyulması, milyonların emeklilik hakkının yok sayılması gibi uygulamalar emekçi sınıfların sömürüsünü daha da derinleştirmiştir.

     Artık emekçilerin hak kayıplarına tahammülleri kalmamıştır. Bugün yaşadığımız bu sürece karşı durmanın yolu ise birlikte omuz omuza mücadele etmekten geçmektedir. Emekçiler, bugün içinde bulunduğu sürece karşı yanıtını, tarihini hatırlayarak, tarihini yeniden yaratarak verecektir.

   Birleşik KAMU-İŞ olarak emeğimiz ve iş güvencemize sahip çıkmak için, 1 Mayıs’ta ülkedeki tüm alanlarda Samsun’da Cumhuriyet meydanında olacağız.

Yaşasın Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü

Yaşasın 1 Mayıs !!!

(0) Yorum

Güvenlik * Ad Soyad

Son Yorumlananlar